afwerpen

afwerpen
{{afwerpen}}{{/term}}
[afdoen] throw off
[van zich werpen] throw away
voorbeelden:
1   〈figuurlijk〉 een gevoel van ongerustheid niet van zich kunnen afwerpen be unable to shake off a feeling of anxiety
     het masker afwerpen drop one's mask
     veren/huid/hoorns afwerpen 〈veren〉 moult; 〈huid/hoorns〉 shed one's skin/horns
     de wapens afwerpen throw down one's weapons
2   appels afwerpen drop apples
     〈figuurlijk〉 alle verantwoordelijkheid van zich afwerpen deny all responsibility

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”